*

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže LUKA racing STARS 2019

 1. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, každý však pouze jednou pod jedním jménem.
 2. Soutěžící si vybere z nabídky 5 koní z tréninkové centrály Luka racing a to tak, že jeden kůň musí být dvouletý, dva tříletí a jeden starší. Pátý kůň může být libovolný.
 3. Každý kůň v průběhu sezony získává za své výsledky v rovinových i překážkových dostizích body (viz níže).
 4. Celkový počet bodů soutěžícího je součtem bodů, získaných všemi jeho koňmi.
 5. Celkovým vítězem se stává soutěžící, který na konci soutěže získá nejvíce bodů. Soutěž začíná 2.1.2019 ve 12:00 hodin a končí 31.12.2019 ve 24:00 hodin.
 6. V případě rovnosti bodů u více účastníků rozhoduje datum a čas výběru (dřívější výběr vyhrává).
 7. Výběr koní musí proběhnout od 2.1.2019 12:00 hodin do 31.3.2019 do 24:00 hodin.
 8. Výměnu koní můžete provádět kdykoliv do 31.3.2019 24:00 hodin. Počítá se poslední výběr. Koně získávají body již od 1.1.2019. Soutěžícím se započítávají body koní, kteří jsou vybráni k 31.3.2019 ve 24:00 hodin.
 9. Vítěz soutěže obdrží 10 000 Kč, čepici a tričko Luka racing a pozvání pro dvě osoby na slavnostní zakončení sezóny v tréninkovém středisku Luka racing, kde bude cena osobně předána. Druhý v konečném pořadí obdrží poukázky od firmy www.trdelník.com na konzumaci 20 trdelníků a tričko Luka racing, třetí v pořadí poukázky od firmy www.trdelník.com na konzumaci 15 trdelníků a čepici Luka racing, čtvrtý v pořadí poukázky od firmy www.trdelník.com na konzumaci 10 trdelníků a pátý v pořadí poukázky od firmy www.trdelník.com na konzumaci 5 trdelníků. Poukázky platí pouze na závodišti Velká Chuchle v Praze, při dostihových dnech v roce 2020.
 10. V případě výhry osoby mladší 18-ti let se výherce pro cenu dostaví se zákonným zástupcem.
 11. Registrace do soutěže je zdarma.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout ve všech sporných případech.

Bodový systém

Kategorie dostihu / Umístění1.2.3.4.5.
Black-type i
dostihy nejvyšší světové kategorie (Listed až Gr.1/Gd1) zapsané v části jedna a dvě v International Cataloguing Standart Book. Překážkové dostihy (část IV.) nejsou brány (bodovány) jako black – type.
302015105
Listed, Gd3-Gd1 – nespadající do kategorie Black-type20151053
I.kat. a NL1510532
II.kat.1053  
III.kat.842  
IV.kat, V.kat.421  
Zahraniční dostihy s celkovou cenou do 6 000 euro jsou brány jako dostihy II.kat.
Zahraniční dostihy s celkovou cenou mezi 6 001 euro až 26000 euro jsou brány jako dostihy I.kat.
Zahraniční dostihy s celkovou cenou nad 26 000 euro jsou brány jako Listed, Gd3-Gd1 – nespadající do kategorie Black-type.
Pokud mají zahraniční dostihy kategorii Listed a vyšší jsou hodnoceny dle této kategorie