*

Pro začátečníky

Stručné informace pro dostihové nováčky

V souvislosti se vznikem soutěže Luka racing stars přinášíme stručné informace, které by se mohly hodit dostihovým nováčkům při výběru koní do soutěže. Na konci článku naleznete odkazy na stránky, kde najdete další informace o dostizích a chovu anglického plnokrevníka.

Rozdělení dostihů

Dostihy se podle kvality startujících koní rozdělují do kategorií.

U nás je nejnižší V.kategorie a dále IV., III.,II., a I. kategorie. Kategoriemi vyššími než první jsou národní listed (NL), listed (L) a dostihy se statutem graded tři, dva a jedna (Gd-3, Gd-2 a Gd-1).

O koních

Angličtí plnokrevníci přicházejí do tréninku zpravidla na podzim od září do prosince jako ročci zhruba ve věku 19 měsíců. Od ledna jsou pak již nazýváni dvouletky neb v tomto roce dosahují věku dvou let. Pro dostihové účely jsou koně bráni jako dvouletí (stejně tak 3,4,5 atd. letí) již od 1.1. a ne až od skutečných „narozenin“.

V tomto roce se též mohou poprvé účastnit dostihů.

O dostizích

Pro dvouleté koně

U nás začínají dostihy pro dvouleté koně zpravidla v květnu. Prvním větším dostihem je pak při Derby v červnu konaná Simsonova cena. Prvním dostihem první kategorie pro dvouleté koně je v posledních letech Gerschův memoriál v září. Největším dostihem pro dvouleté koně je Zimní královna v Mostě a Zimní favorit v Praze. Oba tyto dostihy mají status Listed.
Dvouletí koně obvykle absolvují menší počet startů a někteří pozdnější jedinci startují třeba jen jednou či vůbec. Dvouletí koně obvykle startují na distancích od 1000 metrů (většinou na jaře) až do 1600 či 1800 metrů. Největší dostihy pro dvouleté se u nás konají na distancích od 1400 – 1800 metrů.

Pro tříleté koně

Ve třech letech čekají na koně významné dostihy nazývané klasické, včetně Derby. Kromě Derby je to ještě Velká jarní cena (v Anglii nazývaná 2000 quineas) a St. Leger. Těchto dostihů se mohou účastnit jak hřebci (u nás i valaši) tak klisny. Dále jsou tu dva klasické dostihy jen pro klisny a to Jarní cena klisen (v Anglii 1000 quineas) a Oaks. Tyto dostihy mají u nás status Listed a Derby Gd3. Stejně jako žádný jiný dostih u nás ale nejsou mezinárodně uznány jako black – type (viz. Pravidla soutěže). Tříletí koně běhají z jara zpravidla jen proti stejně starým koním, ale v průběhu roku stále více běhají i se staršími soupeři. V těchto dostizích jsou ale váhově zvýhodněni. Tříletí a starší koně běhají na distancích od 1000 metrů až do 3200 metrů (výjimečně až 4000 metrů, u nás ale momentálně takto dlouhý dostih není). Nejvíce rovinových dostihů je ale u nás vypisováno na distancích od 1200 metrů do 2400 metrů. Ve třech letech se mohou též koně zúčastnit prvních překážkových dostihů, a to většinou od května či června. Tyto dostihy jsou u nás vypisovány maximálně na 3200 metrů. Pro tříleté překážkáře je u nás jen jeden dostih první kategorie.

Pro starší koně

Čtyřletí a starší koně, pokud nejsou příliš exponováni v předchozích letech, mohou zpravidla absolvovat vyšší počet startů. V rovinových dostizích si ale většinou udržují výkonnost jen do 5-6 let věku, ale najdou se zde výjimky. V překážkových dostizích jsou koně většinou schopni udržet výkonnost až do 10 let, a někdy i déle, zejména v dostizích typu Cross-country jako je třeba Velká Pardubická. V tomto dostihu mohou koně startovat až od šesti let (do loňského roku dokonce až od sedmi let). Koně startující v překážkových dostizích obvykle vzhledem k náročnosti těchto dostihů absolvují nižší počet startů. Zpravidla 5 – 6. Rovinoví koně mohou jako tříletí či starší absolvovat až 8 – 10 startů. V zahraničí, kde se dostihy běhají celý rok, i více. Toto platí zejména pro koně nižší výkonnosti, kteří mívají větší počet startů než koně startující v největších dostizích.

Pokud startují klisny v dostizích s hřebci (či valachy), mají v cenách váhovou výhodu. Výjimkou jsou dostihy pro dvouleté koně do 30.6. v těchto dostizích klisny váhovou výhodu nemají. Po tomto datu mají dvouleté klisny výhodu 1 kg. V rovinových dostizích mají tříleté a starší klisny výhodu 1,5 kg. V překážkových dostizích pak 2 kg. Nižší nebo žádná úleva pro dvouleté klisny vyplývá z jejich obecně vyšší rannosti. V zahraničí mohou být váhové výhody pro klisny rozdílné. V handicapových dostizích, kde koně nosí různou váhu, stanovenou handicaperem, podle jejich předchozích výkonů (handicapová známka) a jejich šance na vítězství by tím měly být teoreticky vyrovnané, je tato výhoda již započítaná v handicapové známce.

Odkazy na užitečné stránky

Pokud máte jakýkoli další dotaz ohledně soutěže nebo dostihového sportu neváhejte prosím kontaktovat pana Tomáše Jandu na email: t.janda@atlas.cz nebo pana Václava Luku na email: luka@lukaracing.cz.